SELİM SOMÇAĞ
Ekonomik Danışmanlık

Bağımsız, Objektif, Güvenilir
Selim Somçağ 1964’te İstanbul’da doğdu. Ortaöğrenimini Robert Kolej'de yaptıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümüne girdi. Mezun olduktan sonra aynı bölümün yüksek lisans programına devam etti, aynı zamanda bu bölümde üç yıl araştırma görevlisi olarak çalıştı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden yüksek lisans derecesini aldıktan sonra doktora çalışması için ABD'nin New York şehrindeki New School For Social Research'e gitti.

Devamı..

Haftalık Ekonomik Yorum

Haftalık Ekonomik Yorum Selim Somçağ tarafından her Pazartesi yayınlanan bir makroekonomi ve finans piyasaları bültenidir. Çoğu egemen güçlerin etkisinde olan piyasa yorumcularından farklı olarak, finans piyasalarını karşılıklı etkileşim içindeki küresel siyaset ve ekonomi merceğinden bakarak tarafsız bir gözle analiz eder. Bülten gündelik piyasa yorum ve tahminlerinden çok bireysel ve kurumsal ekonomik birimlerin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik kararlarına yön verecek bilgi donanımını okurlarına sunmaya özen gösterir.

Abonelik için tıklayın.

Duyurular

Yeni Web Sayfam Yayına Girmiştir...

VİDEO: Tarım Dışı İstihdam Verisi Güvenilir mi?

VİDEO: Net Hata Noksan Nedir?

VİDEO: Küresel Likidite ve Dolar Kuru

Hilmi Yavuz'a Cevap (Sözcükler, Mayıs-Haziran 2006)

Bugün internette gezinirken Zaman gazetesi yazarı Hilmi Yavuz'un değerli tarihçi İlber Ortaylı'yı ve beni eleştiren bir yazısına rastladım.   Konu şu:  Her ikimiz de farklı yer ve zamanlarda şunu söylemişiz:  “Osmanlıca Türkçeden ayrı bir dil değildir,  bir çeşit Türkçedir.”   Yavuz bu görüşü yanlış addediyor.  Ona göre Osmanlıca ve Türkçe iki ayrı dil. &

 

Garip Bir Büyüme (Cumhuriyet Strateji, 17 Nisan 2006)

Türkiye İstatistik Kurumu (daha önce Devlet İstatistik Enstitüsü) tarafından 2002 yılından itibaren yayınlanan büyüme rakamları son derece tartışmalıdır. Birinci husus, Gayrisafî Millî Hasılada (GSYİH) 2002-2005 yılları arasında, yani tam 16 dönem boyunca stokların artmış görünmesidir. Bu hesaba göre bu dönemde sanayi tarafından üretilip satılmayan, stoklanan malların miktarı Türk sanayiinin bir yıllık topl

 

Dört Soruda Özel Statü (Cumhuriyet Strateji, 6 Haziran 2005)

Özel statü AB'nin yeni bir icadı mı? Hayır.   Bir kere özel statüyü üyelik dışında herhangi bir kalıcı ilişki türü olarak tanımlarsak Türkiye zaten 1996'dan bu yana AB ile bir özel statülü ortaklık ilişkisi içinde,  çünkü AB'ye tam üye olmadan AB ile gümrük birliğine giren tek ülke Türkiye.    AB ile sadece ekonomi alanını değil, &n

 

Ermenistan Sınırı Açılmalı Mı (Cumhuriyet Strateji, 25 Nisan 2005)

Uzun süredir ABD ve AB'de resmî ya da gayriresmî çeşitli odaklar Türkiye'ye Ermenistan'la olan sınırını açması için baskı yapma çabası içindeler.   Son zamanlarda bu talebi dile getirenler  sınırın açılmasının Erzurum-Kars yöresi için bir ekonomik kurtuluş çaresi olacağını,  IMF-Dünya Bankası reçeteleri altında bütün Türkiye'de olduğu  gib

 

Latin Amerika'da Sol Dalga (Cumhuriyet Strateji, 28 Mart 2005)

Dünya ekonomisiyle İspanyol ve Portekiz sömürgesi olarak bütünleşen Latin Amerika ABD'nin 1823'te Monroe doktrinini ilan etmesinden itibaren ABD'nin siyasi nüfuzu altına girmeye başlamıştır.   II. Dünya savaşından sonra ABD'nin dünyanın iki süper gücünden biri haline gelmesiyle Latin Amerika'daki ABD etkisi de zirveye ulaşmış,  bölgenin neredeyse tamamı Amerika'nın siyasi ve ekonomik hegemo

 

Krizden BOP'a Amerikan Rüyası (Cumhuriyet Strateji, 7 Mart 2005)

Kapitalist ekonomik sistemin sağlıklı işlemesi için bazı denkliklerin sağlanması gerekir.   En başta üretim ve tüketim az çok eşit olmalıdır,  aksi takdirde üretilip de satılamayan mallar kitlesel iflaslara ve üretken sermaye birikiminin yok olmasına yol açar.   Daha orta vadede,  sistemin devamı için tasarruf ve yatırımların denkliği sağlanmalıdır.   Artan yatırımlar sonucunda artan üretim kapasitesinin e

 

Küreselleşme Nedir (Cumhuriyet Strateji, 14 Şubat 2005)

Küreselleşme kelimesi 1990'lı yıllardan başlayarak ekonomi ve siyaset jargonunda sık sık boy göstermeye başladı.   Sovyet Blokunun dağılması,  bloktan kopan Doğu Avrupa ülkelerinin hızla Batı kapitalizmine entegre olması,  bizzat Sovyetler Birliğinin Yeltsin döneminde Batı'nın güdümüne girer gibi görünmesiyle küreselleşme kavramı daha sık ve daha yüksek perdeden seslendirilir oldu.   Ne var ki gittik&

 

Dünya Ekonomisinde Denge Oyunu (Yarın, Sayı 30, Ekim 2004)

Dünya ekonomisi 2000'li yıllara sürdürülemez,  kırılgan dengeler üzerinde girmiştir.   Bu dengeleri konuyu rakamlara boğmadan anlatmaya çalışalım:   Şu anda dünya ekonomisinde büyümeyi Amerikalı tüketicilerin artmaya devam eden tüketimi sağlamaktadır.   Ne var ki bu Amerika'nın kendi tasarruflarıyla finanse edilebilen bir tüketim artışı değildir.   Son birkaç yıl içinde Ameri

 

Güçlü Türkiye Sanayileşmiş Türkiye'dir (Türkiye Günlüğü, Sayı 77, Yaz 2004)

Türkiye 21. yüzyıla teknik deyimiyle yarı-sanayileşmiş,  alt-orta gelir grubunda bir ülke olarak girmektedir.   Tarihî perspektifle bakıldığında Türkiye'nin yakın geçmişinde 1962-1977 dönemi hem büyüme hızları,  hem de ekonomideki yapısal dönüşüm bakımından başarılı bir dönem olarak dikkati çekmektedir.   Bu dönemde millî gelirin ortalama büyüme hızı % 6.6,  

 

Ekonomi Düze Çıktı Mı (Ekonomik Denge, Sayı 67, Kasım 2003)

1999 Helsinki Zirvesinde AB tarafından Türkiye aday adayı ilân edilince Türkiye'ye verilen ödev listesinde önemli maddelerden biri de şuydu: “Ekonomiyi IMF'nin hâzik ellerine teslim edip AB'ye hazır hale getir, özellikle de enflasyondan kurtul!” Eh, emir büyük yerden olunca Türkiye uzun süredir çeşitli kronik rahatsızlıklardan muzdarip olmakla beraber herhangi bir kriz tehdidiyle karşı karşıya bu

 
1 - 2 - 3 - 4

HUKUKÎ UYARI: selimsomcag.org sitesinde yer alan bilgi, haber ve yorumlar güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenen veriler ve bunlara dayanan kişisel yorumlardır. Kamuoyunu aydınlatmak amacıyla yayınlanan bu bilgi ve yorumlar hiç bir şekilde tavsiye veya yatırım danışmanlığı niteliği taşımaz. Bu bilgi ve yorumlara istinaden yapılacak işlemler sonucunda doğabilecek zararlardan selimsomcag.org hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Copyright © 2014 Selim Somçağ. Her Hakkı Saklıdır.